مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب وسایرآثار از این دست، تنها تعدادی قطعه موسیقی جمع آواری شده نیستند، بلکه ثمره فرآیندی پیچیده، با پیشینه حداقل هشتاد سال تجربه عملی وپشتوانه نزدیک به دوقرن پژوهش می باشند، تا هنرجوی موسیقی در هر سطحی، در کنار یادگیری آثار بزرگان سده های گذشته، باآثار وفضاهای موسیقیایی معاصر نیز آشنا شود.
نویسندهکاوه کشاورز
مترجم.
ناشرمانوش
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1392
شابم9-6-9014576-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!