مرکز موسیقی بتهوون
loader
بخش اول این مجموعه شامل سه قطعه کلاسیک از دوره رمانتیک ومعاصر است که صرفا برای مقایسه تکنیک های بکار رفته در این دو قطعه بابرخی از قطعات پاپ مجود در این مجموعه می باشد. بخش دوم شامل آهنگهای پاپ ایرانی برای گیتار کلاسیک می باشد. بخش سوم شامل سه قطعه می باشد. قطعه اول خوابهای طلایی اثر استاد جواد معروفی است ودوقطعه آخر از ساخته های این جانب برای گیتار کلاسیک می باشد.
نویسندهکامیار نوروز خانی
مترجم.
ناشردیار
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشار1389
شابم9790901455351
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!