مرکز موسیقی بتهوون
loader

نوآموزی که تصمیم به ساخت این ساز دارد باید تااندازه ای بهئ فن نجاری وخراطی آشنا باشد. اگر سازنده دسترسی به کارگاه سازسازی ندارد، تهیه لوازمی که در پایان کتاب در جدول ابزار کار آمده است ضروری است........

نویسندهناصر شیرازی
مترجم.
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم6-68-5664-964-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!