مرکز موسیقی بتهوون
در این مقاله بر آنیم چگونگی رده بندی سازها در ایران با توجه به متن کتاب موسیقی کبیر فارابی، که از کهن ترین منابع دست اول و مهم ترین منبع مکتوب موسیقایی حوزه فرهنگی ایران زمین است، شیوه طبقه بندی سازها از منظر فارابی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
نویسندهاحمد صدری
ناشرآرون
تعداد صفحه100
تاریخ انتشاراول 1396
شابم1-462-231-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی