مرکز موسیقی بتهوون
loader
تمامی قطعات این کتاب در چپئ کوک تنظیم گردیده................در این کتاب از آرشه گذاری بر روی قطعات خودداری شده.........قطهات این کتاب برای سازهای دیگر مانند: قیچک، نی و...نیز قابل استفاده می باشد.
نویسندهسلمک سقایی
مترجم.
ناشرتصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه40
تاریخ انتشار1391
شابم5-7-9014560-0-979
تیراژ1500
در حال بروزرسانی