مرکز موسیقی بتهوون
loader
از جمله رنگهای قدیمی زیبا وبااصالتی که از ردیف های گذشته در اختیار ماست"شهر آشوب "می باشد که در اثر آوازها ودستگاه های موسیقی باحالتهای متفاوت اجرا می گرددومنشاء اکثر ساخته های استادان موسیقی قرار گرفته است....
نویسندهسلمک سقایی
مترجم.
ناشر تصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه48
تاریخ انتشار1391
شابم3-4-90166-964
تیراژ1500
در حال بروزرسانی