مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25188
ردیف موسیقی ایرانی که توسط شادروان استاد موسی معروفی گردآوری شده، برردیف آقا میرزا عبدالله وآقا حسینقلی استوار است وباردیف تنظیم شده به وسیله مهدی قلی هدایت منطبق شده است.
صاحب اثرموسی معروفی
ناشرماهور
زمان670:00
تاریخ انتشار0
شماره مجوز2104/1س
نوازندگانموسی معروفی/ سلیمان روح افزا
در حال بروزرسانی