مرکز موسیقی بتهوون
loader
ردیف میرزا عبدالله برای سنتور بر اساس اجرای مجید کیانی شهاب منا در مقدمه کتاب با اشاره به مقوله ی ردیف و سازمان دهی و گردآوری آن مطالبی درباره ی شیوه آوانگاری این کتاب بیان کرده است.
نویسندهشهاب منا
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه355
تاریخ انتشاراول 1384
شابم2-00-8772-964
تیراژ3300
در حال بروزرسانی