مرکز موسیقی بتهوون
loader
یکی از افراد شاخص و تاثیر گذار در تاریخ سه تار نوازی وموسیقی کلاسیک ایران استاد یوسف فروتن هسنتد که به سبب داشتن شیوه ای منحصر به فرد در سه تار نوازی و دانش و تجربه ی ایشان در موسیقی کلاسیک ایرانی و همچنین روایت و آفرینش قطعات ضربی نسبتاً زیاد ، از هنرمندان درخور توجه به شمار می روند . از این روی در این نوشته تلاش شده که روایت ایشان از ردیف موسیقی ایرانی به شیوه ای که استاد داریوش طلایی در کتاب ردیف میرزاعبدالله ( نت نویسی آموزشی و تحلیلی ) از آن استفاده کرده است به نگارش درآید . با وجود یکسان بودن روش نت نگاری ، به سبب برخی از ویژگی های سه تار نوازی فروتن، در این نوشته در مواردی اندک نشانه های جدیدی نیز به کار رفته که برگرفته از نشانه های استفاده شده در کتاب مذکور هستند . به این ترتیب این ردیف از نظر ساختار ملودیک بررسی شده و همچنین تلاش شده در صورت امکان برخی از ویژگی های نوازندگی فروتن به نگارش درآید.
نویسندههوتن شرف بیانی
ناشرموسسه موسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه193
تاریخ انتشار1935
شابم6-96-802613-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی