مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتابی که پیشس روی شماست روایت استاد منصور نریمان از ردیف موسیقی ایران است که مهمترین کتاب در زمینه آموزش موسیقی ایران محسوب می شود واستاد در روایت خود از این ردیف با توجه باتوجه به ویژگی های ساز بربط، دستگاه ها وآواز ها را در محدوده ای از ساز اجرا کرده اند که علاوه بر ایجاد فضای هارمونیکی بهتر، به سهولت اجرا در ارائه ی گوشه ها وحفظ توای آنها در زمان اجرا نیز توجهی خاص شده است.

نویسندهمسعود نریمان
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرحلی
تعداد صفحه301
تاریخ انتشار1390
شابم3-8-9014514-M
تیراژ2500
در حال بروزرسانی