مرکز موسیقی بتهوون
کتابی که پیشس روی شماست روایت استاد منصور نریمان از ردیف موسیقی ایران است که مهمترین کتاب در زمینه آموزش موسیقی ایران محسوب می شود واستاد در روایت خود از این ردیف با توجه باتوجه به ویژگی های ساز بربط، دستگاه ها وآواز ها را در محدوده ای از ساز اجرا کرده اند که علاوه بر ایجاد فضای هارمونیکی بهتر، به سهولت اجرا در ارائه ی گوشه ها وحفظ توای آنها در زمان اجرا نیز توجهی خاص شده است.
نویسندهمسعود نریمان
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرحلی
تعداد صفحه301
تاریخ انتشار1390
شابم3-8-9014514-M
تیراژ2500
در حال بروزرسانی