مرکز موسیقی بتهوون
loader

ردیف آوازی

ناموجود  • کد انبار: 251118
این اثر شامل 8 سی دی می باشدکه هر کدام شامل مباحثی چون:دستگاه شور/ آواز ابوعطا وآواز افشاری/ آواز بیات ترک/ آواز دشتی ودستگاه همایون/ آواز بیات اصفهان و آواز شوشتری/ دستگاه سه گاه وچهارگاه/ دستگاه ماهور/ دستگاه راست پنجگاه ونوا می باشد.
صاحب اثراستاد اسماعیل مهرتاش
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
زمان506:00
تاریخ انتشار1390
شماره مجوز5232
نوازندگانسه تار: هوشنگ فراهانی/ تار: فخرالدین حکیمی
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!