مرکز موسیقی بتهوون
loader
«فرهنگ مردم ایران با ظهور دین اسلام دستخوش تحولاتی بنیادین گردید ... از جمله این تحولات پیدایش قالب دو بیتی بر اساس فهلویات است که در این رساله برآنیم تا در حد امکان سیر و تحول این قالب را در شعر و تاثیر این قالب از شعر فارسی بر موسیقی ایران را به طور اعم و موسیقی دستگاهی به طور اخص، مورد مطالعه قرار دهیم»
نویسندهاحمد صدری
ناشرآرون
تعداد صفحه88
تاریخ انتشاراول 1396
شابم4-461-231-964-978
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!