مرکز موسیقی بتهوون
بهروزی نیا علاوه بر تسلط در نوازندگی بربت به دلیل فراگیری دقیق وموشکافانه ردیف موسیقی رسمی ایران نزداستاد برجسته ای چون محمدرضا لطفی، در آهنگسازی برای این ساز توانسته است با بهره گیری از عناصر موسیقی ردیفی- دستگاهی به هویت ایرانی این ساز نزدیک شود.
نویسندهحسین بهروزی
مترجممحمدعلی سجادی
ناشرسرای اهل هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه55
تاریخ انتشار1384
شابم4-4-94792-964
تیراژ2000
در حال بروزرسانی