مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251125
این اثر دفتر تار وآواز که به آواز بیات اصفهان می پردازد.
صاحب اثرعلی رستمیان وجلیل شهناز
ناشرچهارباغ
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز4418/3ت
نوازندگانآواز: علی رستمیان/ تار:جلیل شهناز/ تنبک: فریار دیبا
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!