مرکز موسیقی بتهوون
loader
آیا از فکر دِشیفْر ــ اولین اجرا از یک قطعه ی جدید بدون تمرین قبلی ــ شکایت داری؟ توانایی دِشیفْر به صورت کامل، مهارتی حیاتی است؛ تو را در سریع تر یادگرفتن قطعات جدید و همنوازی با دیگرموسیقی دان ها توانا می کند. کتاب پرفروش «دِشیفْرت را بهتر کن» اثر متخصص مشهور تعلیم و تربیت، پل هریس، برای کمک به تو در جهت غلبه بر مشکلات دِشیفْرت طراحی شده است.
نویسندهپل هریس
مترجمایلیا بهارلو
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه32
تاریخ انتشار1399
شابم8-58-802628-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی