مرکز موسیقی بتهوون
loader
نویسنده در این کتاب تلاش کرده است که هنرجویان به راحتی و به روشی آسان با خواندن و دانش نت استاندارد آشنا شوند و تا حد امکان از نوشتن تبلیچر (سیفرا) پرهیز نماید. این کتاب به دو بخش قطعات و تکنیک ها تقسیم شده که قسمت تمرین ها در بخش دوم کتاب آورده شده است.
نویسندهمهدی محققی
ناشرکتاب آبان
تعداد صفحه139
تاریخ انتشاراول 1396
شابم7-77-7343-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی