مرکز موسیقی بتهوون
loader
گیتاریست درست مانند هرنوازنده ی دیگری باید دو نوع تکنیک را در خودش تقویت کند: یکی موسیقیایی و دیگری مکانیکی. که در این کتاب به هر دو مورد پرداخته است.
نویسندهآنتونیو د کنتراس
مترجمبابک ولی پور
ناشرنکیسا
قطعجیبی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1396
شابم4-943-600-978
تیراژ2000
در حال بروزرسانی