مرکز موسیقی بتهوون
loader
آثاری از استاد علینقی وزیری برای دونوازی تار (بهمراه لوح فشره اجرای قطعات )
نویسندهآرش مشتاقی
ناشرانتشارات شهید حسین فهمیده
قطعرحلی
تعداد صفحه68
تاریخ انتشار1392
شابم1-139-218-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی