مرکز موسیقی بتهوون
loader

ساز بربت تغییر شکل وتکامل یافته ساز لیر است. بربت ساز نسبتا جدیدی ست که با آن می توان آواهای مختلف را باتعداد اندکی از وتر ها وباتغییر طول ارتعاش تولید کرد بطوری که همزمان دست راست با مضراب یا بدون آن بر وتر ها ضربه وارد می کند. وتر ها بطور موازی از روی کاسه می گذرند تابه گوشه هایی که بالای دسته بسته شده اند برسند.

نویسندهمجید ناظم پور
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه600
تاریخ انتشار1392
شابم5-468-175-600-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی