مرکز موسیقی بتهوون
loader
تجربه معمولا نشان داده است علت اصلی ضعف نت خوانی وسرتیش در هنرجویان، درک ناکافی از الگوها و فیگورهای ریتمیک است. همان گونه که استحضار دارید، در دانشگاه ها و هنرستان ها و مدارس موسیقی نیز دروس ریتم شناسی و حتی آموزش ساز تمبک به صورت پیش نیاز و موازی با آموزش در نظر گرفته شده است. در کتاب حاضر، پس از ارائه مبانی تئوری موسیقی، ریتم شناسی و وزن خوانی، تمرین های عملی ریتم شناسی و وزن خوانی ارائه شده است.
نویسندهسعید حسین پور
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه101
تاریخ انتشار1396
تیراژ8
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!