مرکز موسیقی بتهوون
loader
:این کتاب مجموعه ای کامل از زندگی حبیب سماعی می باشد و در غالب دو بخش تنظیم گردیده که بخش اول شامل بررسی شرح حال و شیوه سنتور نوازی حبیب سماعی و راویان آثار اوست و در بخش دوم ضمایم و مستندات بخش اول را در بر می گیرد.
نویسندهشهاب منا
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه570
تاریخ انتشار89
شابم1-057-175-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!