مرکز موسیقی بتهوون

تنبک چهار مهر مهدی شیرانی

3500000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 731131
شرکت سازندهمهدی شیرانی
پوستگوساله
جنس بدنهچوب گردو
اندازه دهنه28 سانتی متر
طول49سانتی متر
وزن4 کیلوگرم
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تنبک چهار مهر مهدی شیرانی - نوازنده مسعود تورع