مرکز موسیقی بتهوون

تنبک مهدی شیرانی چهار مهر

4400000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 731402
شرکت سازندهمهدی شیرانی
اندازه دهنه26.5 سانتی متر
پوستگوساله
جنس بدنهچوب گردو
طول47 سانتی متر
وزن4.2کیلوگرم
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تنبک مهدی شیرانی چهار مهر - نوازنده مسعود تورع