مرکز موسیقی بتهوون

تنبک مهدی شیرانی چهار مهر

4400000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 731401
شرکت سازندهمهدی شیرانی
پوستگوساله
جنس بدنهچوب گردو
اندازه دهنه29سانتی متر
طول47.5سانتی متر
وزن3.7کیلوگرم
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تنبک مهدی شیرانی چهار مهر - نوازنده مسعود تورع