مرکز موسیقی بتهوون


  • کد انبار: 731301
شرکت سازندهرمضان شیرانی
پوستگوساله
جنس بدنهچوب گردو
اندازه دهنه27.5سانتی متر
طول47.5سانتی متر
وزن4.1کیلوگرم
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تنبک آونگ رمضان شیرانی سه مهر - نوازنده مسعود تورع