کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر به عنوان یک دیدگاه کل نگر که هم در تشخیص و هم در درمان بر ایده تعادل ذهن و بدن استوار است به نگارش درآمده است.

نویسندهرضا جوهری فرد
ناشرآسیم
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1388
شابم3-454-418-964-978
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!