مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر به عنوان یک دیدگاه کل نگر که هم در تشخیص و هم در درمان بر ایده تعادل ذهن و بدن استوار است به نگارش درآمده است.
نویسندهرضا جوهری فرد
ناشرآسیم
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1388
شابم3-454-418-964-978
تیراژ1500
در حال بروزرسانی