مرکز موسیقی بتهوون
loader
اهمیت درستی اجرای تکنیک های مختلف و در نتیجه، کسب مهارت در نوازندگی یک ساز، بر کسی پوشیده نیست. تکنیک، وسیله ای برای بیان محتوای هنری و در پی آن، ایجاد احساس شیرین در نوازنده و سپس در شنونده است. برای ایجاد این حس و بیان یک محتوای ارزشمند و هنرمندانه به وسیله ی ساز، نیاز به تسلط به این ابزار یعنی اجرای فنی خوب خواهد بود.بنابراین اجرای موسیقی نیازمند هردو مورد است و از جمله ی این موارد برای ویولن، سلامتی ساز زدن در پوزیسیون های گوناگون است.
نویسندهعلی کیانی
ناشرهورمهر
قطعرحلی
تعداد صفحه80
تاریخ انتشار1394
شابم7-72-8224-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی