مرکز موسیقی بتهوون
کتابهای تمرینهای تکنیکی گیتار فلامنکو در دو جلد که برای علاقه مندان گیتار فلامنکو مفید خواهد بوبه بررسی تکنیک هایی چون پولگار، پیکادو، راسگوادو، آرپژ وترمولو می پردازد که توسط شخص امیر سالار به مهارت زیادی اجرا شده وقابل استفاده برای نوازندگان در سطوح مختلف می باشد.
نویسندهامیر سالارعبدالحی
مترجم.
ناشرامیر سالارعبدالحی
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم0-047-69850-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی