مرکز موسیقی بتهوون

تار محمد حاتمی دو

10500000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 711186
شرکت سازندهمحمد حاتمی
مدلحاتمی دو
طول کاسه15سانتی متر
جنس خرکشاخ
جنس سیم گیرشاخ
جنس شیطونکشاخ
جنس گوشیگردو
جنس پردهروده طبیعی
جنس کاسهتوت
طول ساز از سر پنجه تا انتهای ساز93 سانتی متر
جنس پوستتو دلی ساده
جنس دستهگردو
اندازه ناقاره9.5 سانتی متر
در حال بروزرسانی