مرکز موسیقی بتهوون

تار سیاوشانی دو مهر

6800000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71171
شرکت سازندهسیاوشانی
مدلدومهر
جنس دستهچوب گردو
جنس گوشیگردو
جنس سیم گیرشاخ
جنس شیطونکشاخ
جنس پردهروده طبیعی
جنس کاسهتوت
جنس پوستتو دلی طبیعی
جنس رویه دستهاستخوان
جنس تیغه خرکشاخ
تزئین روی دستهرز وود
در حال بروزرسانی