مرکز موسیقی بتهوون

تار برزی دست دوم

22600000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 71175
شرکت سازندهبرزی
جنس دستهچوب گردو
طول کاسه15سانتی متر
جنس خرکشاخ
جنس سیم گیرشاخ
جنس شیطونکشاخ
جنس پردهروده طبیعی
جنس کاسهتوت
طول ساز از سر پنجه تا انتهای ساز94سانتی متر
طول ناقاره9.5 سانتی متر
جنس پوستتو دلی طبیعی
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تار برزی دست دوم - نوازنده عباس فروتنی