مرکز موسیقی بتهوون
loader

تار برزی دست دوم

28000000 تومان
از 0 نظرشرکت سازندهبرزی
طول کاسه15سانتی متر
جنس خرکشاخ
جنس سیم گیرشاخ
جنس شیطونکشاخ
جنس دستهچوب گردو
جنس پردهروده طبیعی
جنس کاسهتوت
طول ساز از سر پنجه تا انتهای ساز94سانتی متر
طول ناقاره9.5 سانتی متر
جنس پوستتو دلی طبیعی
در حال بروزرسانی
نمونه صوتی تار برزی دست دوم - نوازنده عباس فروتنی