مرکز موسیقی بتهوون
loader
موسیقی، هرگز از سیر اندیشه وتفکر آدمی دور نبوده است وبه همین دلیل برای دستیابی به روند معقول تکامل آن، چاره ای نداریم جز آنکه از ابتدا واز میان زندگی انسانهای نخستین وسرزمینهای مختلف به دنبال یافتن رخدادها وحوادثی باشیم که در طول تاریخ، موسیقی ملل را متاثر کرده است.
نویسندهحسن زندباف
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعوزیری
تعداد صفحه398
تاریخ انتشار1392
شابم6-518-506-964-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!