مرکز موسیقی بتهوون

تاریخ موسیقی ایران

ناموجود
از 0 نظرکتاب حاضر در چگونگی سیر تاریخ موسیقی در ایران بعنوان یکی از ابعاد شکل دهنده فرهنگ ما تعمیق می ورزد به تاریخ پیدایش و سیر تحول آن می پردازد . گاه به ضرورت در افت و خیز این هنر پیچیده در دورانهای مختلف تاریخی تامل می کند.
نویسندهروح انگیز راهگانی
ناشرپیشرو
قطعوزیری
تعداد صفحه780
تاریخ انتشار77
شابم4-1-90449-964
تیراژ3300
در حال بروزرسانی