مرکز موسیقی بتهوون
loader
چیزی که در این زمینه می خواهم بگویم این است که آنچه شما به آن می خندید حقیقت دارد ودر این نوشته های کوتاه تنها یک حقیقت هم وجود ندارد بلکه حقایق بسیاری در آنها نهفته است....
نویسندهدیوید باربر
مترجممهستی بصیر/ تیسافرن میرفخرایی
ناشرکندوکاو
قطعرقعی
تعداد صفحه190
تاریخ انتشار1391
شابم6-06-6363-600-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!