مرکز موسیقی بتهوون
loader

نخستین هدف فزون بر آشنایی موزیسین ها و نوازندگان کهن سرزمین مان با یکی از مهمترین و پیشروترین سبک های موزیک در دنیا، وجود پاره ای شباهت ها و نزدیکی ها میان برخی جنبه های موزیک جز با موزیک دستگاهی ایرانی است. موزیک جز گرچه در ایالات متحده زاده شد اما برخاسته و برآمده از فرهنگ، سنت ها و آیین های بردگان آفریقایی بود و آنجا که آنها نه با تکیه بر علم تئوری موزیک، که تنها با استفاده از کلام و آواهای انسانی به خلق این سبک بعدها سترگ و پیشرو مبادرت ورزیدند.

نویسندهمارک لوین
مترجمشهاب طالقانی
ناشرنقش جهان
قطعوزیری
تعداد صفحه683
تاریخ انتشار1394
شابم3-64-6688-964-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!