مرکز موسیقی بتهوون
loader

ترجمه فارسی این کتاب از آخرین متن ویراسته وبازنگری شده آن انجام شده است. نوشته ها ونقدهای فینکنشتاین در زمینه موسیقی، هنر، وادبیات طیفی بسیار گسترده تشکیل می داد وموضوعاتی چون موسیقی جاز، موسیقی کلاسیک، نقد موسیقی ، زیبایی شناسی، نقد ادبی، زندگی وآثار هنرمندان برگزیده، رئالیسم در هنر وادبیات ونقش آن در مطالعات فرهنگی می شد.

نویسندهسیدنی فینکلشتاین
مترجممحمدتقی فرامرزی
ناشرنگاه
قطعرقعی
تعداد صفحه224
تاریخ انتشار1393
شابم4-76-6736-964-978
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!