مرکز موسیقی بتهوون
loader
ساختار ابتدایی کتاب حاضر برگرفته از کتاب های آموزشی فلوت غربی است که با گردآوری اتودها آهنگ ها ترانه ها و تصنیف های ایران و جهان از کتاب ها و منابع موجود بسط و گسترش داده شده و جهت آموزش به کودکان می تواند به تنهایی و یا بعنوان مکمل کلاس های موسیقی کودک استفاده شود.
نویسندهمنیره رفیعیان مجید رفیعیان
ناشرموسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان
قطعرحلی
تعداد صفحه70
تاریخ انتشاراول
شابم7-9-95495-600-978
تیراژ2000
در حال بروزرسانی