مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر مجموعه ای است که، ضمن بررسی بنیان های نظریوعملی موسیقی فیلم، نیم نگاهی به جایگاه موسیقی فیلم در حوزه سینمای کشورهای اسلامی می اندازد. به کارگیری طیف متنوع موضوعات، از بررسی جنبه های کاملا نظری موسیقی فیلم گرفته تا واقع نگاری موسیقی در سینمای عرب وتجزیه وتحلیل موردی موسیقی فیلم های مذهبی به شکل تطبیقی، امکان واکاوی چند سویه این بحث را از منظر کاملا بدیع ومتنوع فراهم می سازد.

نویسندهمحمدرضا آزادفر/ صادق رشیدی/ حمیدرضارضایی
مترجم.
ناشرسوره مهر
قطعرقعی
تعداد صفحه174
تاریخ انتشار1391
شابم9-530-175-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!