مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب که اشعار گروه بلک سبث می باشد این گروه در طول مدت حضور خود که مدتی بیشتر از طئل مدت حضور موسیقی هوی متال است گروهی نوآور و قدرتمند محسوب شده استو سرمشق گروه های بسیاری بوده اند.
نویسندهازی آزبورن،رونی جیمزدیو
مترجمکارن رشارد –ویرایش حمید خادمی
ناشرنشر مس
قطعوزیری
تعداد صفحه540
تاریخ انتشار1381
شابم0-10-7380-964
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط