مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب بلز و بازی شامل 25 قطعه ی کودکانه است که از قطعات ساده با فواصل پی در پی شروع می شود و پیچیده شدن قطعات طوری تنظیم شده که برای هنرجو به آسانی قابل اجرا است.
نویسندهسیمین محمدی و سارا شریف فر
ناشرملرد
قطعرحلی
تعداد صفحه31
تاریخ انتشاراول 1397
شابم3-144-491-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی