مرکز موسیقی بتهوون
loader

پدر مجموعه ی درست ومناسبی بود «عشق وعقل» ونشان داد که آب عشق وعقل می تواند به یکجو برود.البته تحت شرایطی پدر عشق وعقل را لازمه ی پرواز می دانست اما نه با تعبیر دوبال یکسان برای پرواز، بلکه معنقد به این عبارت حضرت شمس تبریزی بودکه می فرماید عقل، آدمی را تا درب بارگاه می برد اما برای ورود به بارگاه می بایست عقل را یکسو نهاد وبا عشق وارد شد.

نویسندهرضا خرم، علی وکیلی
مترجم.
ناشرراه نواندیش
قطعجیبی
تعداد صفحه94
تاریخ انتشار1392
شابم6-21-5402-600-978
تیراژ1500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!