مرکز موسیقی بتهوون
loader

مطالب این کتاب حاصل تحقیقاتی است که در موقعیت ها و زمان های مختلف انجام گرفته است. هنگامی که درباره موضوعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق می کردم متوجه شدم که موسیقی و سوژه های مورد نظر چنان در هم تنیده شده است که جدا کردن آن ها ازهم امکان پذیر نیست؛ چنان که موسیقی و آئین مهر جزء تفکیک ناپذیر آداب و رسوم کشتی در گیلان مازندران بوده است و موسیقی در جنگ های مردم گیلان و مازندران همچون سلاح کاربرد داشت؛ مثلا حکام مازندران، که به دستور مغولان برای فتح قلعه گرد کوه رفته بودند، تحت تأثیر شعر و موسیقی قطب رویانی محاصره را ترک کردند و به زادگاه خود برگشتند. آن چه پیش رو دارید حاصل تحقیقات میدانی و دیدار حضوری با افرادی است که اطلاعات گران مایه ای درباره این موضوع داشتند.

نویسندهجهانگیر (عباس) دانای علمی
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه232
تاریخ انتشار1391
شابم8-214-175-600-978
تیراژ2500
در حال بروزرسانی