مرکز موسیقی بتهوون
loader
تصنیف های برگزیده این کتاب، از ساخته های ارزشمند شاعران موسیقیدانان و خوانندگانی هستند که برای سرزمین و مردمان دوست داشتنی اش جز مهر و عشق نمیخواستند.
نویسندهپیمان پورشکیبایی رضا جدیدی زهرا مظفری
ناشررهی
قطعوزیری
تعداد صفحه150
تاریخ انتشار1397
شابم8-67-7299-600-978
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!