مرکز موسیقی بتهوون
loader
متن این کتاب بیان یک سرگذشت حزن انگیز نیست. بلکه مبارزه یک مرد سر سخت ولجوج است که تمامی موانعی را که یاخودش ایجاد کرده ویاسرنوشت فراراهش نهاده بود، از بین برد ومغلوب ومقهور خود کرد.
نویسندهامیل لودویک
مترجمخسرو رضایی
ناشرکتاب پارسه
قطعوزیری
تعداد صفحه392
تاریخ انتشار1391
شابم3-30-57-33-600-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!