مرکز موسیقی بتهوون
مجموعه بازی وشادی موسیقی برگزیده ای از ترانه های کتاب دنیای شادی به انضمام قطعات مخصوص گروه سنی آمادگی می باشد. در این کتاب کوشش شده است تاعلاوه بر سیستم رنگی نتها، از حروف الفبای موسیقی جهت تشخیص بهتر واجرای نت ها استفاده شود.
نویسندهناصر نظر
مترجم.
ناشرهستان
قطعرحلی
تعداد صفحه16
تاریخ انتشار1392
شابم6-13-802612-0-979
تیراژ2200
در حال بروزرسانی