مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب ثمره ی یک عمر جوی گردی ست ، جوی زلالی که از میان خانه ی کودکی من می گذرد ، جویی که تصویر دستِ مهربان پدرم را که در سالن انتظار سینما با پول از جیب بیرون می آمد و با یک نوار به سوی من برمی گشت ، از انتهای خاک سرد با خود می آورد و از برابر من می گذراند و به آسمان می برد. جویی که صدای آن از زمزمه های مادرم از ترانه و ترانه شنیدن ، جان می گیرد و مرا تا خودِ کودکی می برد . جویِ خوش صدایی کودکیِ مرا به خود سوار کرد و به نوجوانی و جوانی و دانشگاه و درس و معدن و قلب زمین و ستیغ کوه رساند . در این راه ، افتخار هم نسینی و گفت گو با جمعی از چهره های موسیقی و سینما را یافتم ، گفت و گوهایی که مفصل شدند و شاخ و برگشان از کتاب بیرون زد و به ناجار وجین شدند تا تنها بخش های مرتبط به متن موضوع اصلی ، سفره ی ما را رنگین تر کرده باشند . در این بین حسرت حضور منوچهر چشم آذر عزیزمان بر دل ماند که صلاح در پرده نشینی دیدند.
نویسندهحسین عصاران
ناشرانتشارات نظام الملک
قطعوزیری ( جلد گالینگور)
تعداد صفحه360
تاریخ انتشار1394
شابم8-8-95329-600-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!