مرکز موسیقی بتهوون


  • کد انبار: 21273
این اثر شامل دو سی دی که سی دی 1 شامل: دستگاه چهارگاه/ نوا/ همایون/ شور می باشد. وسی دی 2 شامل: دستگه سه گاه/ ماهور/ راست پنجگاه می باشد.
صاحب اثرجمعی از هنرمندان
ناشرماهور
زمان111:47
تاریخ انتشار1391
شماره مجوز6412
نوازندگانآواز: سید احمد خان، قلی خان شاهی/ تار: میرزا حسینقلی، درویش خان، میرزا اسدالله خان/ کمانچه: باقرخان، صفدرخان/ سنتور : میرزا علی اکبر خان
در حال بروزرسانی