مرکز موسیقی بتهوون
loader

نقد این کتاب بر موسیقی معاصر یعنی زمان حال است، چون معتقد هستم که موسیقی ما در دوره رژیم گذشته شکل امروزی خود را گرفت – به خصوص در تهران – به دلیل این که از موسیقی گذشته حتی نه چندان دور، اطلاع مستدل ومستندی در دست نیست. بنا بر این اشخاص تصمیم گیرنده موسیقی، هنوز در قید حیات هستند و همین ها مورد سوال کتاب من بودند و هستند.

نویسندهحسن زندباف
ناشرموسسه فرهنگی هنری زندباف
تعداد صفحه156
تاریخ انتشاراول 1393
شابم978-964-04-5493-0
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!