مرکز موسیقی بتهوون
loader

منظومه های منقول عاشیق ها به عنوان اصلی ترین رپرتوار موسیقی قشقایی از چند جهت در حفظ ساختار فرهنگی ایل نقش و اهمیت داشت. نخست اینکه نغمات اجرایی توسط آن ها در حفظ و اشاعه موسیقی قشقایی نقش بسزایی داشته است، و دیگر اینکه نقش بسیار مهمی در حفظ ساختار زبان ترکی مردمان قشقایی به عنوان ساکنان منطقه ای بدون همسایگان ترک زبان و دور از وطن اصلی ایفا میکردند.

نویسندهپروین بهمنی
ناشرنشر تصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه204
تاریخ انتشار1394
شابم1-36-802623-0-979
تیراژ550
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!