مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر چاپ دوم کتاب ارکستراسیون است که هجده سال پس از چاپ اول منشر می شود. به دلایلی چاپ دوم ضرورت داشت. این دلایل چنین بود: نیازی به ارایه ی اطلاعاتی درباره ی سازهاوشیوه ی امروزیارکستراسیون. تغییرات اضافی که باید انجام می شد ومطالبی که لازم بود به کتاب اضافه شود. فصل ها در این چاپ نظم تازه ای یافتند.
نویسندهکنت کنان
مترجمهوشنگ کامکار
ناشرانتشارات افکار
قطعوزیری
تعداد صفحه520
تاریخ انتشار1392
شابم5-34-7858-964
تیراژ550
در حال بروزرسانی